459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Otočení, zauzlení varlete

Popis zauzlení varlete

Fyziologie (jak to má fungovat)

Varlata jsou párové mužské pohlavní orgány. Mají vejčitý tvar. Ve varlatech jsou tvořeny spermie (=samčí pohlavní buňky). Jsou uloženy mimo tělo, v šourku, protože optimální teplota, pro tvorbu spermií je okolo 34°C, tedy menší než teplota tělesná. Mají i důležitou endokrinní funkci, tvoří se v nich totiž mužský pohlavní hormon testosteron.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Otočení varlete, odborně označovaná jako torze varlete, je akutní stav vyskytující se především u dětí a mladých mužů do 18. roku věku. Při otočení se varle zrotuje tak, že se cévní svazek přivádějící živiny zaškrtí, což vede k přerušení toku krve.

Příčiny

  • přetočení varlete kolem své osy

Příznaky

Torze varlete se projevuje náhlou a prudkou bolestí varlat, která může vystřelovat do stehna. Může se přidat bolest břicha, nevolnost až zvracení.

Komplikace

Kromě obrovské bolesti přináší torze varlete nebezpečí odumření tkáně, která může být zdrojem infekce a musí se tak odstranit. Pokud pacient přijde o jedno varle, není to důvod k mužské neplodnosti.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Důležité je řešit problém co nejrychleji, protože zhruba po 6. hodinách bez živin varle odumírá.

Léky

V některých případech stačí urologovi pár určitých hmatů a podaří se mu varle vrátit do správné polohy. Je to však bolestivé a nespolehlivé. Medicína též nabízí chirurgický zákrok, při kterém se otevře šourek, varle se otočí do správné polohy a přišije se ke stěně, aby znovu nedošlo k torzi (jednou otočené varle má totiž tendenci opět rotovat).

(Informační zdroje stránky)